УДК 316.6:659.1


ОСНОВНІ ЗАСОБИ, ЧИННИКИ ТА ПРОЦЕСИ ПСИХОЛОГІЇ РЕКЛАМИ, ЯК ФОРМИ ВПЛИВУ НА КУПІВЕЛЬНУ СПРОМОЖНІСТЬ СПОЖИВАЧІВ


Байкалова К. В.

Приватний вищий навчальний заклад

«Інститут ділового адміністрування»,

м.Кривий Ріг, Україна


В даний час головною метою для будь-якої фірми є подолання конкуренції і залучення клієнтів. Щоб досягти цієї мети фірми і корпорації звертаються за допомогою до реклами. Саме через величезну конкуренцію проблема реклами в наш час є однією з найбільш актуальних в психології. Психологією реклами прийнято вважати галузь психології, що займається оцінкою вимог і сподівань споживача, що вивчає вплив різноманітних чинників на купівельну спроможність людини, і створює прийоми
і методики, що впливають на покупця й провокують у нього бажання придбати ту чи іншу продукцію або послугу [1, c. 47].

У контексті дослідження вагомий інтерес мають наукові праці Гусєва А., Шейнова В., Феофанова О., Попова Ж., Сидорова С. та інших науковців. Пpoвeдeний oгляд нaукoвиx дocлiджeнь дoзвoляє гoвopити, щo нeзважаючи нa нaявнicть знaчнoгo мaтepiaлу в гaлузi психологічної науки, пpoблeмa всебічного впливу реклами на купівельну поведінку особистості
є нeдocтaтньo дocлiджeнoю.

Як відомо, у психології реклами задіяно величезну кількість різних психологічних чинників. Але найбільш щільно психологія реклами пов’язана
з психологією мотивації, адже будь-якими діями людини, в тому числі
і придбанням товару, керує саме мотив. Психологія реклами в більшій мірі вимагає розуміння того, як формується мотив, його дії та вплив на особистість.

Вважаємо, що не менш важливим є усвідомлення і правильний розподіл гендерних особливостей покупця. Наприклад, реклама, створена для жінок, повинна містити в собі наявність великої кількості малих деталей, яскравих кольорів, героїв. Натомість «чоловіча» реклама, повинна нести чітку, зосереджену інформацію без надмірних деталей. Тобто, реклама товару що спрямована на жіночу і чоловічу аудиторію, повинна бути абсолютно по-різному оформлена.

Зауважимо, що при впливі реклами на споживача відбуваються психічні процеси, а саме — відчуття, мислення, сприймання, уваги, пам’яті. Крім перерахованих психічних процесів слід також брати до уваги емоції, що виникають при перегляді реклами. Для цього рекламісти застосовують методи психологічного впливу на людину і формують його сприйняття. За висловом класика вітчизняної реклами О. Феофанова, саме «психологія дає основні параметри для розробки рекламних концепцій, які включають психологічні аспекти мотивації поведінки потенційного покупця, психологію сприйняття слова або зорового образу, закономірності формування цілеспрямованих асоціацій тощо» [3, с. 33].

А. Гусєв вважає, що сприйняття це психічний процес, що полягає
у відображенні предмета або явища в цілому при його безпосередньому впливі на рецептори. Важливим ознаком сприйняття є рухова активність людини рух очей, рук, ніг, тіла і так далі [2, с. 243].

Відчуття це найпростіший психічний процес, що представляє собою психічне відображення окремих властивостей і станів зовнішнього середовища, що виникає при безпосередньому впливі на органи
почуттів [2, с. 351].

У рекламі неодноразово використовуються слухові та зорові відчуття, хоча у ряді випадків реклама може бути побудована і на інших видах відчуттів. Наприклад, на автомобільних виставках відвідувачам іноді пропонують покататися на автомобілі, тим самим використовуються вібраційні, рухові та інші.

Професійні рекламісти розраховують на мимовільну увагу, тобто на спонтанну реакцію на звуки, яскраве світло, будь-який рух. Мова йде про вплив на підсвідомість.

На наш погляд, саме оформлення, або дизайн реклами створює умови для успішного досягнення кінцевого результату перетворення потенційного споживача в реального покупця.

У наукових розвідках останніх років найчастіше зустрічаються 6 хитрощів, які примушують мозок зацікавитися рекламою:

1) Вплив кольору в рекламі

Психологами встановлено, що врівноважене в колірному відношенні середовище привертає, заспокоює і покращує спілкування людей між собою. Таким чином, за допомогою певного кольору можна керувати ставленням індивідуума до реклами, а, створюючи необхідну колірну гамму, можна викликати певні емоції, що наштовхнуть на бажання придбати рекламований товар.

2) Розміщення тексту

Це перша хитрість рекламників. Коли бренд хоче зробити рекламу власного логотипу, то дуже важливо, щоб зображення було ліворуч, а текст праворуч. Все через те, що наша права півкуля відповідає за обробку зображень, і щоб обробити зображення, розміщене в правій частині логотипу, йому потрібно спочатку перевернути його. Ти самим робимо менш імовірним те, що 100 мільярдів нейронів зосередяться на чомусь іншому .

3) Неоднозначні вирази обличчя

Неоднозначний вираз обличчя змушує мозок дослідити зображення більш вдумливо.

4) Сталість реклами

Чим частіше людина бачить рекламу, тим більше ймовірність, що вона зацікавиться продукцією, яку рекламують.

5) Впливи форми в рекламі

Вважається, що вертикальні або горизонтальні прямі лінії асоціюються зі спокоєм та ясністю, а вигнуті з витонченістю і невимушеністю. Незбалансовані форми викликають відчуття дискомфорту. Наприклад, «гострі кути» в дизайні викликають в мозку користувача бажання обходити товар стороною.

6) Правило «півтора»

Дослідження Sticky з’ясувало, що якщо користувач дивиться рекламу
1,5 або більше секунд, він швидше запам’ятає бренд та його пропозицію.
Зазначається, що реклама, яку дивляться протягом секунди або менше, надає рекламодавцям серйозну проблему, тоді як ту, якій приділяють увагу
в середньому пару секунд, можна назвати «золотою серединою».

Таким чином, ми прийшли до висновку, що реклама явище соціально-психологічне. Реклама в світі бізнесу звалює на споживача величезну кількість інформації. Психологічний вплив рекламної інформації проявляється у процесах обробки рекламних повідомлень емоціях, думках, можливих рішеннях, що зумовлюють конкретну поведінку покупця.

Необхідно додати, що останні роки багато товарів рекламують успішні зірки естради, кіно та бізнесу. Така реклама дає велику віддачу. Для звичайного глядача публічні люди часто є авторитетом. Все це справляє враження на аудиторію. І люди, навіть не усвідомлюючи рекламного впливу на них, замовляють послуги і обирають товари, які їм пропонують купити.


Список літератури:

1. Вікент’ев І. Г. Прийоми реклами: Методика для рекламодавців
і рекламістів. / І. Г. Вікент’ев. Новосибірськ. : «ЭКМОС», 2010. 144 с.

2. Гусєв А. Н. Відчуття і сприйняття (том 2) Психологія / А. Н. Гусєв. Москва. : «Академія», 2009. – 415 с.

3. Мокшанцев Р. І. Психологія реклами. / Р. І. Мокшанцев. М. : Новосибірськ: «Сибірська угода», «ИНФРА-М», 2011. 401 с.