УДК 628.1


ДОСЛІДЖЕННЯ ПИТНОЇ ВОДИ НА ВМІСТ ЗАЛІЗА СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧНИМ МЕТОДОМ АНАЛІЗУ


Слісь А.А., Солодовнік Т.В.

Черкаський державний технологічний університет,

м.Черкаси, Україна


Вода є дуже важливою складовою нашого життя. В наш час досить актуальним є питання якості води, яку ми вживаємо. У воді залізо знаходиться у вигляді Fe(III). Гранично допустима концентрація заліза у питній воді не повинна перевищувати 0,3 мг/л [1]. Надлишковий вміст заліза в питній воді негативно впливає на організм людини. Тому метою нашої роботи було дослідження питної води на вміст заліза. Вміст заліза у питній воді ми визначали спектрофотометричним методом аналізу. Спектрофотометрія – метод дослідження та аналізу речовин, який ґрунтується на вимірюванні спектрів поглинання в оптичній області електромагнітного випромінювання. Аналітичним сигналом в даному методі аналізу є оптична густина. Вимірювання оптичної густини і пропускання різних середовищ проводять за допомогою спектрофотометрів, фотометрів, фотоколориметрів та інших приладів. У нашій роботі ми використовували спектрофотометр UV-5800PC.

Для визначення заліза у питній воді досліджували  проби води з різних районів Черкащини (проби 1-6 в таблиці). Були приготовлені стандартні розчини, виміряна  оптична густина та побудований калібрувальний графік. Методика визначення концентрації заліза у воді: у колби місткістю 25 см3 додали 20 см3 досліджуваної води та по 2 см3 розчинів сульфосаліцилової кислоти та амоніаку [2]. Виміряли оптичну густину для досліджуваних проб та визначили концентрацію заліза за калібрувальним графіком.

Вміст заліза у досліджуваних пробах розрахували за формулою, враховуючи розведення:

,

де Cпр концентрація заліза у пробі, мг/л;

Срконцентрація заліза, визначена за калібрувальним графіком, мг/л.

Отримані результати представлені в таблиці.

В результаті проведеного дослідження встановлено, що для проб питної води, взятої з різних регіонів Черкас та Черкаської області перевищена гранично допустима норма заліза. Таким чином, проби досліджуваної води не задовольняють вимогам по вмісту заліза і небажані для вживання без додаткового очищення. В зв’язку з цим, актуальним питанням є розробка дешевих та доступних сорбентів на основі природних біополімерів, що є подальшим завданням для науковців кафедри хімії та хімічної технології неорганічних речовин ЧДТУ

Таблиця 1 – Результати дослідження питної води на вміст заліза (ІІІ)

Проба № п/п

D

Вміст заліза (ІІІ) у воді, мг/л

1

0,0099

0,5125

2

0,0123

0,6375

3

0,0171

0,8875

4

0,0268

1,3875

5

0,0139

0,7250

6

0,0296

1,5375


Список літератури:

       1. ГОСТ 4011-72. Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа.

       2. Н.Я. Логинов, А.Г. Воскресенский, И.С. Солодкин. Аналитическая химия. Учеб. пособие для студентов химико-биол. и биолого-хим. специальностей пед. ин-тов. М., «Просвещение», 1975.