УДК 542


АРИЛСУЛЬФОНУВАННЯ НІТРОЗОФЕНОЛІВ

Труш Я.В., Якименко І.Ю.,

ДВНЗ «Український державний

хіміко-технологічний університет»,

м. Дніпропетровськ, Україна


Метою роботи було дослідження реакції арилсульфонування лужних солей нітрозофенолів, що відкриває шлях їх подальшої модифікації з метою отримання нових біологічно-активних речовин.

Нами досліджено реакцію лужних солей пара-нітрозофенолу, 1-нітрозо-2-нафтолу та 2-нітрозо-1-нафтолу з пара-толуолсульфохлоридом, внаслідок чого було отримано відповідні О-пара-толуолсульфонілхіноноксими.

Перебіг реакцій можна зобразити наступною схемою:

Під час виконання роботи досліджено умови перебігу реакції та розроблено зручну методику синтезу. Встановлено, що перебіг реакції веде до утворення лише відповідного О-пара-толуолсульфонілхіноноксиму як єдиного продукту, незважаючи на присутність конкурентного нуклеофільного центру на атомі кисню фенольної гідроксигрупи.

Структуру отриманих сполук було доведено за допомогою ПМР-спектрів.