УДК 54-04          

         

ФОТОКАТАЛІТИЧНА АКТИВНІСТЬ ТИТАНУ (IV) ОКСИДУ ЗА ПРОПАНОЛОМ


Зінченко Г.Ю., Донцова Т.А.

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут»,

м. Київ, Україна


Фотокаталітичну активність порошків титану (IV) оксиду зазвичай визначають за ступенем знебарвлення барвників, зокрема, метиленового блакитного. Однак, в деяких випадках, наприклад, при дослідженні каталізаторів для фотолізу води, такий метод не зовсім підходить через відсутність достатньої провідності розчинів барвників. Тому, в цьому випадку є необхідним відпрацювання методики визначення фотокаталітичної активності каталізаторів на інших, а саме, на водно-спиртових розчинах.

Виявлення фотоактивності титану (IV) оксиду марки Tiona AT-1 проводили шляхом розкладання водних розчинів н-пропанолу. Процес проводився наступним чином: до розчину н-пропанолу додавали певну кількість каталізатору (концентрація 1 г/дм³). Далі отриману суспензію перемішували на магнітній мішалці в темряві протягом 30 хв. Після цього, розчини перемішували і освітлювали ультрафіолетовою лампою Brille A19 UV 60W E27 (340…390 нм). впродовж 5, 10, 15, 20 хв По закінченню фотокаталітичного процесу від розчину відділяли каталізатор і аналізували залишковий вміст спирту у фільтраті за допомогою рефрактометру Kruss DR-201-95. Результати представлено у таблиці 1 та на рисунку 1.

Таблиця 1 – Результати експерименту

Час,хв

Ступінь розкладання,%

5

5,93

10

9,70

15

10,78

20

17,78

5

4,24

10

6,00

15

12,17

20

15,70

5

3,68

10

6,54

15

8,59

20

10,63

Рисунок 1 – Залишкова концентрація спирту від тривалості процесу.

Отже, відпрацьовано методику дослідження фотоактивності титану (IV) оксиду марки Tiona AT-1, який показав невисоку фотоактивність (до 18 %). Однак, як видно з приведеного дослідження, дана методика може бути об’єктивною в визначенні фотоактивності каталізаторів.