УДК 543.053


АМПЕРОМЕТРИЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ДУБИЛЬНИХ РЕЧОВИН В ЕКСТРАКТІ КОРИ ДУБА ТА КОСМЕТИЧНІЙ ПРОДУКЦІЇ


Янович Є.О., Луценко Н.В., Мироняк М.О., Ткач В.І.

Державний вищий навчальний заклад

«Український державний хіміко-технологічний університет»,

м. Дніпропетровськ, Україна


Таніни або таніди- група фенольних сполук рослинного походження, що містять велике число гідроксильних груп (-OH). Молярна маса 500 — 3000 г/моль.

Танін

Танін – це порошок світло-жовтого кольору, що володіє слабко вираженим специфічним запахом і терпким смаком. Порошок розчиняється у воді, спирті та гліцерині [1].

В медицині та косметиці використовують корисні властивості танінів пов'язані насамперед з їх антибактеріальною та протизапальною активністю. Вони здатні активно пригнічувати розмноження патогенної мікрофлори. Основні властивості танінів: в'яжуча; дезінфікуюча; ранозагоювальна; захисна; зміцнювальна дія. [2].

В косметиці таніни використовуються в гелях для вмивання для проблемної шкіри – до 2%; в кремах для жирної та проблемної шкіри – до 1%; в ранозагоювальних мазях та кремах – до 5%.

Креми на основі синтетичного таніну призначені для зняття набряклості, подразнення та свербіння, сприяють зниженню больового синдрому та локальних запалень. На здоровій шкірі діє як антиперспірант, знижує виділення поту і шкірного жиру.

У промисловості таніни використовуються для дублення шкіри та хутра, приготуванні чорнила, протруювання текстильних волокон.

Класичними методами визначення вмісту танінів, як дубильних речовин (ДР) є гравіметричний (ваговий) [3] і титриметричні методи [4]. Ці методи є простими у виконанні та експресними, але мають певні недоліки: візуальне встановлення точки еквівалентності залежить від людського фактора, низька чутливість.

Кулонометричне титрування за реакцією ДР із кулонометричнимтитрантом - гіпоіодит-іонами, які утворюються при диспропорціонуванні електрогенерованного йоду в лужному середовищі [5]. Метод відрізняється великою чутливістю і точністю, але складний у виконанні.

Спектрофотометричні методики визначення дубильних речовин засновані на здібності дубильних речовин утворювати забарвленні хімічні сполуки з залізно-тартратним реактивом в присутності фосфатного буфера [6], реактивом Фоліна-Чокальтеу [7], реактивом Фолина-Дениса [8] та іншими речовинами. До витяжки із рослинної сировини, що досліджується, добавляють один із реактивів, після появи забарвлення вимірюють оптичну густину на спектрофотометрі. Відсотковий вміст дубильних речовин визначають по калібровочному графіку побудованому з використанням серії розчинів таніну.

Таким чином, актуальною аналітичною проблемою є розробка альтернативних способів кількісного визначення танінів в промисловій продукції, що дозволять визначати дані сполуки у косметичних засобах та лікарських формах в присутності допоміжних компонентів без їх попереднього відокремлення.

Для вивчення процесувзаємодії таніну з 12-молібдофосфатною гетерополікислотою (МФК), було проведено визначення співвідношення реагуючих компонентів в процесі реакції між катіонною часткою танін-Ва2+ та МФК методом насичення. Співвідношення реагуючих компонентів в процесі реакції складає 3:2, тобто утворюється сполука складу (Tan-Ва)3(PMo12O40)2

3(Tan -Ва)2++2(РМо12О40)3- = (Tan -Ва)3(РМо12О40)2

Виходячи з того, що МФК є електродноактивною речовиною, можливе визначення таніну методом амперометричного титрування  водним розчином МФК з індикацією точки еквівалентності по встановленню постійної сили струму електровідновлення гетерополіаніона.

РМоVI12О403- + 2еРМоV2МоVI10О405-

На основі отриманих експериментальних даних було розроблено методику амперметричного визначення таніну в субстанції та екстракті кори дуба за реакцією з МФК.

На рисунку 1 приведена крива амперметричного титрування розчину субстанції таніну розчином МФК.

Аналогічним чином було проведено визначення вмісту таніну в екстракті кори дуба та лосьйоні для ополіскування ротової порожнини.

Методика апробована на реальних об’єктах промислової продукції і відповідає всім вимогам сучасного аналізу – вона проста, експресна, безпечна та доступна, має достатню точність, чутливість і селективність.

Індикаторний електрод (катод): обертовий торцевий графітовий електрод. Електрод порівняння (анод): насичений каломельний електрод.

Рис. 1 – Крива амперметричного титрування розчину субстанції таніну розчином МФК (ТТАН= 0,0054 г/л; СТАН = 1 мл, СМФК = 1,0·10-3моль/л рН = 8,0)


Список літератури:

1. Ластухін Ю.О. Харчові добавки. Е- коди. Будова. Одержання. Властивості / Ю.О. Ластухін – Львів: Центр Європи, 2009. – 836 c.

2. Безуглий П.О. Фармацевтична хімія / П.О. Безуглий, І.С. Гриценко, І.В. Українець – Вінниця: Нова книга, 2008. – 560 c.

3. Михайлова Е.В. Методы количественного определения дубильных веществ в лекарственном растительном сырье / Е.В. Михайлова, А.П. Васильева., Д.М. Мартынова. - Новосибирск, 2013. – 176 с.

4. Государственная Фармакопея СССР. Вип. 1. Общие методы анализа - Москва, 1987. – 336 с.

5. Кулонометрическое определение дубильных веществ в лекарственном растительном сырье / С.Г. Абдуллина, Н.М. Агапова, Г.К. Зиятдинова, Р.Ш. Хазиев, С.А. Сидуллина // Фармация. – 2010. – №.4 – С. 13−15.

6. Количественное определение дубильных веществ в корнях щавля конского методом спектрофотометрии в сравнении с методом перманганатометрии / Данилова Н.А., Попов Д.М. // Вестник ВГУ. Серия: Химия. Биология. Фармация, - 2004. - №2 – С. 179-182.

7. Quantitative Analysis of Total Phenolic, Flavonoids and Tannin Contents in Acetone and n-hexane Extracts of Ageratum conyzoides / Mudasir Sultana, Pawan Kumar Verma, Rajinder Raina, Shahid Prawez. // International Journal of ChemTech Research, - 2012. - №4(3) – Р. 996-999.

8. Spectrophotometric determination of tannins and caffeine in preparations from Paullinia cupana var.sorbilis / Maria Inez de Godoy Pelozo, Mara Lane Carvalho Cardoso and Joao Carlos Palazzo de Mello // Brazilian Archives of Biology and Technology, - 2008. - №51(3) – Р 447-451.