УДК 551.557: 556.121 (477.63)


СТАН І ДИНАМІКА АТМОСФЕРНИХ ОПАДІВ У ПЕРІОД ПОТЕПЛІННЯ (НА ПРИКЛАДІ ДНІПОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ)


Бородіна В. В., Горб А. С.

Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара,

м. Дніпропетровськ, Україна


Успішний розвиток народного господарства неможливий без вивчення регіональних особливостей та раціонального використання кліматичних ресурсів території. У зв’язку з цим, кожного року зростає роль опосередкованої за багаторічний період гідрометеорологічної інформації.

Об’єктивний аналіз і системне врахування погодно-кліматичних умов є важливим фактором творчої діяльності різнопрофільних спеціалістів, сприяє пошуку методів зменшення впливів погодно-кліматичних аномалій на життєдіяльність людини і різні галузі господарства.

Найбільше залежить від гідрометеорологічних умов сільськогосподарське виробництво. Взагалі можливість вирощування тих чи інших видів сільськогосподарських культур визначається необхідною кількістю тепла та світла, а врожайність їх – кількістю опадів та запасами вологи в ґрунті [1]. Важливу роль у розвитку сільськогосподарських культур відіграють атмосферні опади, які служать основним джерелом накопичення вологи в ґрунті, яка необхідна на різних етапах вегетативного розвитку. Від кількості опадів залежить характер, якість і сезонний розвиток рослинності, що в свою чергу впливає на вид, розмір і чисельність тварин. Також атмосферні опади значно впливають на комунальне господарство та різні види транспорту. Крім того, вони визначають міграцію і поширення різних, в тому числі і забруднюючих речовин у навколишньому середовищі.

На Дніпропетровщині спостерігаються всі види атмосферних опадів як твердих, так і рідких. Причому у холодне півріччя переважають обложні, а в тепле – зливові опади. Характеристики інтенсивності та фазового стану опадів на порівняно невеликих територіях, до яких можна віднести і територію області, є відносно консервативними у просторі.

Упродовж року опади на території Дніпропетровської області розподіляються нерівномірно. Максимальні кількості опадів характерні для  літнього періоду, мінімальні для зимнього, що сприяє виникненню посушливих явищ у весняний та осінній сезони. 60 – 68% річної норми опадів випадає в теплу частину року (IV – X), у тому числі за літній період (VI – VIII) 30-38%. Навесні та восени кількість опадів становить за сезон 22-24% від річної норми. Дещо менше (20-21 %) випадає взимку [2].

Середні характеристики режиму атмосферних опадів на території Дніпропетровщини за період з 1990 по 2010 рік, отримані методом осереднення статистичних даних за метеорологічними станціями Губиниха, Дніпропетровськ та Нікополь, які за рахунок свого фізико-географічного місцезнаходження можуть характеризувати Дніпропетровську область.  

В період з 1990 по 2010 рр найбільш вологими роками з кількістю опадів, що перевищує 600 мм, були 1995, 1997, 2004 і 2010 рр.; найбільш посушливим є 1994 рік, середня кількість опадів якого становить 388 мм на території області. Для цього періоду характерні два максимуми, коли кількість опадів перевищує 700 мм – 1997 та 2004 рік.

За даний проміжок часу річна кількість опадів на Дніпропетровщині суттєво змінювалась.

Найбільша кількість опадів на метеостанціях Губиниха, Дніпропетровськ та Нікополь була зафіксована в 2004 році та становила 799, 914 і 734 мм відповідно. Мінімальна кількість атмосферних опадів на метеорологічних станціях Дніпропетровськ та Нікополь спостерігались в 1994 році 351 та 359 мм, а на метеостанції Губиниха в 1998 р -  378 мм. Середня кількість опадів на Дніпропетровщині зменшується з півночі на південь з 563 до 495 мм. На півночі кількість опадів  коливається в межах 550 – 610 мм, а на півдні в районі міста Нікополь - від 450 до 490 мм.

Для досліджуваного періоду характерні значні коливання кількості опадів в різну пору року. В середньому кожні чотири роки відмічається посушлива зима, коли сезонна кількість опадів коливається в межах 10 - 30 мм. Для даного проміжку часу буде характерне зменшення кількості опадів в зимній період. Влітку на метеорологічних станціях Дніпропетровськ та Нікополь відмічається незначне пониження кількості атмосферних опадів, а на метеостанції Губиниха – навпаки, відмічається їх збільшення.

Аналізуючи статистичні дані кліматичних характеристик прослідковано динаміку змін атмосферних опадів та виявлені наступні показники:

– загальна кількість опадів на Дніпропетровщині зростає;

– найбільші зміни атмосферних опадів спостерігаються в північній частині Дніпропетровської області;

– зменшується кількість опадів в зимовий період, для інших сезонів характерне їх збільшення;

– середньорічна кількість атмосферних опадів з 1990 по 2010 збільшилась.


Список литературы:

1. Барабаш, О.Ю. Влияние факторов окружающей среды на рост и развитие растений овощных культур// Биологические основы овощеводства. – Сыч: Д, 2001. - 98 с.

2. Горб, А.С. Клімат Дніпропетровської області. /Н.М. Дук. –Д.: Вид-во ДНУ, 2006