УДК 551.501.8.:551.509.322


СТАН І ДИНАМІКА ХМАРНОСТІ НА СТИКУ ХХ ТА ХХІ СТОЛІТЬ НА ДНІПРОПЕТРОВЩИНІ


Грушевська М. В., Горб А. С.

Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара,

м. Дніпропетровськ, Україна


Хмарність має велике кліматичне значення, оскільки впливає на тепло- та вологообіг на планеті: відбиває сонячну радіацію, зменшуючи тим самим її вплив на земну поверхню; збільшує кількість розсіяної радіації; зменшує ефективне випромінювання; змінює умови освітлення; обумовлює просторово-часовий розподіл опадів. Режим хмарності обумовлюється взаємодією кліматичних процесів та факторів: циркуляції атмосфери, сонячної радіації та підстильної поверхні. У холодний період  року головним фактором, що обумовлює режим хмарності, є циркуляція атмосфери, а в теплий – сонячна радіація, яка обумовлює конвективні рухи в атмосфері та термічну строкатість підстильної поверхні.

Найбільш уживаними характеристиками режиму хмарності є середня кількість хмарності, середня кількість похмурих та ясних днів, ймовірність похмурого та ясного неба [1].

Дніпропетровська область характеризується рівнинним рельєфом, але відразу помітні відмінності характеру рельєфу між правим та лівим берегом Дніпра: правобережжя зайняте Придніпровською височиною із середніми висотами 100 – 150 м. над рівнем моря, в той час як Лівобережжя Дніпра представлено Придніпровською низовиною. Неоднорідність земної поверхні обумовлює відмінності у сумарній радіації, хмарності, температурному режимі та розподілі опадів на різних ділянках території області [2].

Для дослідження добового та річного ходу кількісних характеристик та повторюваності хмарності використано дані спостережень за хмарним покривом на АМСЦ Дніпропетровськ. До аналізу залучено середні за місяць та за рік значення добового та річного ходу кількісних характеристик хмарності та повторюваності форм хмар нижнього та верхнього ярусів.

Часовий розподіл хмарності має такі ознаки: найменша хмарність – опівночі, найбільш чітко виражений добовий хід загальної хмарності спостерігається влітку, добова амплітуда цього періоду може становити 2,5 – 3,5 бали, а максимум приходиться на післяполудневі години. Зимовий період характеризується малими добовими амплітудами загальної хмарності(0,7-1,0 бал), а максимум зміщується на ранок.

Загалом у зимовий період переважають хмари шаруватих форм нижнього ярусу, повторюваність яких сягає 45-65%. Навесні їхня повторюваність зменшується до 35-40%. В усі сезони року найбільшу повторюваність мають наступні хмари: Сі, Ас, Sc; повторюваність хмар середнього ярусу плавно зменшується від зими до осені. Зміни повторюваності Sc практично всюди значні й протилежні з просторовим розподілом повторюваності Ac: там, де зростала повторюваність Ac, зменшувалась повторюваність Sc і навпаки. Отже, кількісні та просторово-часові характеристики хмарності на території Дніпропетровщини змінюються за певним принципом, що має виражений характер.


Список літератури:

1. Горб, А.С. Клімат Дніпропетровської області. / Н.М. Дук. –Д.:Вид-во ДНУ, 2006 – 57 с.

2. Клімат України, за ред. В. Н. Бабиченко,  Г. Ф. Прихотько, А. В. Ткаченко. – Д.:Гідрометеорологічне видавництво, Ленінград, 1967. – 343 с.